Laserbewerkingen

Micro Laserlassen

Micro Laserlassen

Algemeen

Laserlassen is een techniek waarbij een beide aan elkaar te lassen materialen in elkaar worden versmolten met of zonder toevoegmateriaal. Bij Bright Beam wordt het Laserlassen toegepast zonder toevoegmateriaal. De hoge energiedensiteit van de laserstraal doet een smeltbad ontstaan tussen beide delen. Door de numerisch gestuurde beweging van de laskop gaat het smeltbad tussen de aan elkaar verbonden materialen nadien over in een vaste fase. Hierdoor zijn de beide delen stevig aan elkaar verbonden en behouden ze hun materiaaleigenschappen. Tijdens het lasproces wordt beschermgas in gedoseerde vorm over de laszone verspreid.

Technologie

Voor het Laserlassen met een hoge nauwkeurigheid wordt gebruik gemaakt van een gepulste Laserbron. Zulke Laserbronnen hebben een laag continu vermogen, doch maken gebruik van zeer korte (ms) maar hoge energiepulsen om de materialen in elkaar te laten smelten . Dank zij de flexibele instelling van de pulsvorm en het Laservermogen, kunnen speciale pulstreinen voor een perfecte dosering van de energie (J) in de laszone zorgen. Dit maakt het mogelijk om vervorming te vermijden in de laszone of om lassen aan te brengen in de nabijheid van temperatuurgevoelige componenten.
Nabewerking van de las wordt hierdoor overbodig.

De CNC sturing van de machine zorgt voor een grote nauwkeurigheid bij het volgen van het laspatroon en herhaalnauwkeurigheid bij de productie van reeksen . De machine is voorzien van een rotatietafel met 2 vaste posities, zodat grote reeksen met een minimale cyclustijd kunnen uitgevoerd worden.

Het lasbereik binnen de machine bedraagt 460 x 200 x 200 mm (XYZ).
De machine is voorzien van een draai-as voor het lassen van cilindrische verbindingen.

Toepassingen

De machine kan worden ingezet voor het lassen van dunwandige materialen (0,2 – 1 mm) of voor verbindingen waarbij de vereiste lasdiepte beperkt is (1 mm).

Tot de realisaties behoren volgende toepassingen :

  • Hermetisch dichtlassen van druk- en andere sensoren
  • Lassen van precisie-onderdelen voor de machinebouw
  • Lassen van onderdelen voor de medische sector
  • Lassen van filtermaterialen
  • Lassen van membranen op druksensoren
  • Lassen van veer-materialen
  • Lassen van dunwandige folies (0,2 mm)
  • Borgen van precisie-pennen in platen

Bewerkbare materialen zijn alle staalsoorten, roestvrij staal ,Titanium en messing.